Условия

1. Общи условия за ползване на електронния магазин

  Вашият достъп и използването на този интернет сайт се определят и регулират от описаните тук условия за ползване. Преди да ползвате сайта,прочетете внимателно условията.
Като използвате този сайт, вие приемате безусловно и без ограничения тези условия.

2. Представяне, Права и Отговорности

  Общите условия са в изпълнение на Закона за електронната търговия и с цел да бъдат защитени правата на потребителите. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Valis - Jeans” и всички потенциални и съществуващи потребители в електронния магазин. Потребителят има право да разглежда всички материали, публикувани в сайта без да променя тяхното съдържание, да ги възпроизвежда, копира или разпространява публично. Потребителите трябва да се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.


  Съдържанието на сайта е без гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, общодостъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в сайта. „Valis - Jeans” може да променя информацията на сайта без предварително уведомление. „Valis - Jeans” не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този сайт за всеки, отвсякъде и по всяко време.
Използването на сайта е изцяло на Ваша отговорност. Магазин „Valis - Jeans”, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този сайт, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на сайта или свързани по какъвто и да е начин с него.
Сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. Магазин „Valis - Jeans” не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „Valis - Jeans” одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.
„Valis - Jeans” носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

3. Защита на личната информация

  Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите или съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

4. Цени, Доставка и Плащане

  Цените на публикуваните в електронния магазин стоки не са окончателни. „Valis - Jeans” има правото да ги променя съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране.
Съгласно чл.65 и чл.66 от Закона за защита на потребителите „Valis - Jeans” има право да намалява цените. Съобщението за намаление на цените съдържа старата цена, която се зачертава и до нея се поставя новата. Намалението на цените се предлага до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от 1 месец.

  Доставките на поръчаните стоки се извършват от куриерска фирма на адреса, посочен във Вашата поръчка. Цената за доставка се определя въз основа на тарифите на куриерската фирма за населеното място, посочено в адреса на получаване и сумарното обемно тегло на поръчаните стоки. Цената за доставка е отбелязана в отделна позиция на Вашата поръчка. Общата стойност, която заплащате, включва стойността на поръчаната стока и стойността за доставка на стоките до посочения във Вашата поръчка адрес.В случай, че сте избрали плащане при доставка, към стойността на доставката се начислява и такса на куриерската фирма за плащане при доставка. Справка за цените на куриерските доставки: Еконт и Лео
Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници.


  При поръчка на стока имате възможност да изберете начин, по който желаете да я платите. Към момента на публикуване на тези условия, „Valis - Jeans” предлага следните начини на плащане:
   а) Плащане при доставка – Наложен платеж- заплащате стоката, когато я получите на посочения от Вас адрес за доставка;

   б) В брой при получаване в границите на гр.Благоевград.

5. Условия и информация, съгласно Закона За Електронна Търговия
  Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от „Valis - Jeans” (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от система за продажба на стоки. При това от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.
Договорът се счита сключен с изпращане на потвърдителен е-мейл от страна на Доставчика до Клиента за стоката, която се закупува чрез електронния магазин.

  Доставчикът е регистриран по Закона за ДДС. Характеристиките на стоките са описани подробно в представянето на всеки отделен продукт; Цените на стоките са отбелязани до всеки един продукт;
Стойността на транспортните услуги е посочена при определяне условията за доставка на стоките;
Начините за доставка са описани на по-горе;
Получаването на стоката се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол

6. Анулиране на поръчката
  Поръчка може да бъде анулирана от „Valis - Jeans”
при наличие на основателни причини - стоката е с изчерпана наличност, предложеният срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.

  Ако Ви се наложи да откажете поръчка, използвайте формата за връзка на нашия сайт, като задължително впишете номера на поръчката или се свържете с „Valis - Jeans” на посочените телефони за контакт.

  Право на отказ
Всеки потребител може да се откаже от поръчана стока при условията на чл.55(1) от Закона за защита на потребителите в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Това право се реализира, в случай че стоката не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, опаковката и стоката са във вида, в който са получени. В случай, че Клиентът реализира това свое право, същият се задължава да изпрати заявление за отказ по е-мейла на Доставчика и да върне стоката, в указания по-горе вид, за което се съставя приемо-предавателен протокол. „Valis - Jeans” се задължава да върне стойността на отказаната стока в рамките на 30 дни, считано от датата на връщане на стоката. Транспортните разходи по връщането на стоката, ако се налага заплащането им, се извършва за сметка на потребителя.

  Рекламации.
Рекламации се приемат в случаите, когато:
   а) е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока;
   б) стоката е с видим дефект;
   в) стоката е повредена по време на доставката й.

7. Приложимо законодателство

  Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство в Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
„Valis - Jeans” си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като след всяка промяна се актуализира датата, на която е извършена. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

 

01.01.10г.